Výstavba Košickej futbalovej arény sa začala. Hotová má byť do konca roka 2019

29.10.2018 18:45

Symbolickým výkopom z bieleho bodu sa v pondelok začala výstavba Košickej futbalovej arény (KFA). Práce sa budú robiť v troch etapách. Prvú majú stavbári ukončiť do konca roka 2019.

Ďalšie dve etapy, ak bude mať mesto ako investor potrebné finančné zdroje, zrealizujú v roku 2020. Celkové náklady na všetky tri etapy výstavby dosiahnu 19 470 000 eur bez DPH. Práce bude vykonávať konzorcium firiem AVA-stav a OHL ŽS SK.

"Sme hrdí na to, že môžeme postaviť Košickú futbalovú arénu, pretože to bude naozaj krásna stavba. Po etapách sme stavali štadión v Dunajskej Strede a aj v prípade KFA sme pripravení dodržať všetky zmluvne dohodnuté termíny,“ povedal na pondelkovom brífingu konateľ spoločnosti AVA-stav, s. r. o., Alexander Gyurkovics.

Zľava predseda združenia domových samospráv...
Zľava predseda združenia domových samospráv Marcel Slávik, námestník Košického primátora Martin Petruško, predseda predstavenstva Košická futbalová aréna Ján Jakubov, riaditeľka OHLŽS Slovakia Bohumila Chrappová, konateľ firmy Avastav Alexander Ďurkovič a predseda predstavenstva Košická futbalová aréna Ján Jakubov počas symbolického výkopu začiatku výstavby Košickej futbalovej arény. Autor: SITA, Ivan Fleischer

Doložil, že zmluva bola podpísaná 17. apríla 2018 a termín realizácie 1. etapy je stanovený na 19 mesiacov od podpisu zmluvy. "Prvých päť mesiacov sme využili na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania príslušných právoplatných stavebných povolení. Ďalších 14 mesiacov budú realizované stavebné práce. Doba pre realizáciu 2. a 3. etapy výstavby KFA je s mestom Košice zmluvne stanovená na 10 mesiacov, ak bude mať mesto zabezpečené financovanie aj týchto dvoch etáp, tento termín takisto dodržíme,“ povedal Gyurkovics.

Po dokončení 1. etapy do konca roka 2019 bude Košická futbalová aréna spĺňať kategóriu 3 Európskej futbalovej únie (UEFA) a kritériá Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a budú v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať podmienky štadióna kategórie 4 UEFA. V aréne s kapacitou 13 000 divákov sa budú môcť hrať aj medzinárodné futbalové zápasy.

Pozemok budúceho staveniska počas symbolického...
Pozemok budúceho staveniska počas symbolického výkopu začiatku výstavby 1. etapy Košickej futbalovej arény (KFA). Autor: SITA, Ivan Fleischer

"Košická futbalová aréna bude po dokončení všetkých troch etáp moderným futbalovým štadiónom s európskymi štandardmi pre 13 000 divákov. Budú sa v nej konať nielen športové, ale aj spoločenské a kultúrne podujatia. Na dostavbu prvej etapy potrebujeme 2,7 mil. eur nad rámec doteraz zabezpečených finančných zdrojov. Túto čiastku na dofinancovanie 1. etapy sme vyčlenili v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.

Zároveň rokujeme so SFZ o dofinancovaní stavby. V prípade úspechu týchto rokovaní, financie vyčlenené v rozpočte budú posunuté do roku 2020 na dofinancovanie 2. a 3. etapy. Naším zámerom je dokončiť 1. etapu do konca roku 2019, plynule pokračovať vo výstavbe KFA a ukončiť ju v roku 2020. Ide o veľmi pekný projekt, ktorý sa bude Košičanom a návštevníkom mesta po zrealizovaní určite veľmi páčiť,“ povedal námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

Na tomto
		mieste vyrastie Košická
		futbalová...
Na tomto
		mieste vyrastie Košická
		futbalová...
+8Na tomto mieste vyrastie
		Košická
		futbalová...

"Košická futbalová aréna je významným prvkom mestskej infraštruktúry v oblasti športu. Združenie domových samospráv podporuje všetky projekty, ktoré smerujú k tvorbe kvalitného životného prostredia a verejných priestorov. Preto sme náš súhlas napríklad podmienili tým, že hlavná hracia plocha bude minimálne na deň detí prístupná detským tímom a na Deň mesta Košice košickým amatérskym futbalovým tímom.

Oceňujeme prácu projektanta pri tvorbe verejných priestorov, formovaní zelene a sadovo-parkových úpravách a najmä správne vodné hospodárstvo a nakladanie s vodami,“ uviedol Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, ktoré sa ako účastník stavebného konania zúčastnilo na povoľovacích procesoch. Podľa jeho slov má byť v areáli arény vysadených niekoľko sto stromov a kríkov.

#Košická futbalová aréna
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku