Dunajská Streda postaví nový štadión. Pre 12-tisíc divákov

01.04.2016 15:54
protest, Dunajská Streda
Ilustračné foto Autor:

Nový futbalový štadión vybudujú v Dunajskej Strede na mieste súčasného dosluhujúceho, nezodpovedajúceho už požiadavkám.

Prvá fáza prestavby štadióna FC DAC 1904 Dunajská Streda môže stáť maximálne 4,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (vyše 5 mil. eur vrátane dane). Stavebné práce sú naplánované na šesť mesiacov. Spoločnosť DAC Aréna, a. s. ako investor už vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk, investíciu plánuje financovať čiastočne z vlastných zdrojov a zo štátnej dotácie v rámci projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na Slovensku.

Súčasťou prvej fázy prestavby štadióna bude príprava územia, búracie práce, vybudovanie dvoch tribún B, C z plánovaných štyroch, rohu oboch tribún, ako aj nového otočeného ihriska so všetkými potrebnými infraštruktúrami spevnených plôch a inžinierskych sietí. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 13. apríla, rozhoduje najnižšia cena. Štadión bude po prestavbe zaradený do kategórie 3 podľa kritérií Európskej futbalovej únie (UEFA).

Jednou z podmienok účasti je uskutočnenie rovnakých alebo obdobných stavebných prác ako pri tejto zákazke najmenej za 4 mil. eur bez dane za predchádzajúcich päť rokov k lehote na predkladanie ponúk. Uchádzači musia zároveň preukázať, že v tom istom období realizovali aspoň jednu zákazku na výstavbu alebo rekonštrukciu štadióna minimálne za 2 mil. eur bez dane. Verejné obstarávanie pre DAC Aréna zabezpečuje prešovská spoločnosť EkoAuris, s. r. o.

Štát má na prestavbu futbalového štadióna v Dunajskej Strede, na ktorom hráva mužstvo FC DAC 1904 najvyššiu domácu súťaž, poskytnúť dotáciu vo výške 2,4 mil. eur. Slovenský futbalový zväz (SFZ) už o tom vo februári uzavrel zmluvu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výška dotácie má v tomto roku dosiahnuť 1 mil. eur a v roku 2018 1,4 mil. eur. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje spolufinancovať najmenej 40 % z vyúčtovaných oprávnených nákladov.

Futbalový štadión v Dunajskej Strede bol podľa zámeru projektu otvorený 7. júna 1954. Neoficiálna kapacita štadióna je takmer 16,5 tisíca miest, z toho 3,5 tisíca na sedenie, a po prestavbe by mala dosiahnuť vyše 12-tisíc miest na sedenie. Napriek čiastkovým rekonštrukciám je štadión zastaraný bez súvisiacej modernej infraštruktúry. Nezodpovedá štandardom, požiadavkám a parametrom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a UEFA ani súčasným trendom. DAC Aréna po dohode s mestom Dunajská Streda rozhodla o prestavbe štadióna na jeho súčasnom mieste. Orientačné celkové náklady na realizáciu projektu sú 12,5 mil. eur.

Hlavná prestavba štadióna sa v minulosti uskutočnila v 80. rokoch 20. storočia a odvtedy sa na jeho vzhľade málo zmenilo. Hlavná tribúna štadióna bola postavená v roku 1985 pri príležitosti spartakiády. Východná tribúna sa budovala v rokoch 1987 – 1989. Svetelnú tabuľu inštalovali v roku 1992, v roku 2008 bol zriadený VIP sektor a nové sedačky na tribúne oproti hlavnej tribúne. Nové umelé osvetlenie pribudlo v roku 2009 a kamerový systém o rok neskôr.

Klub používa súčasný názov FC DAC 1904 od roku 2014, podobný názov FK DAC 1904 mal od roku 2000. Hlavným akcionárom klubu s podielom 80 % je od zimnej prestávky v sezóne 2013/14 Oszkár Világi, generálny riaditeľ Slovnaftu, a. s., mesto Dunajská Streda a Barnabás Antal majú po 10 %. Spoločnosť DAC Aréna vznikla v júli 2014, má základné imanie 2,27 mil. eur. Do konca roka 2014 bolo jej akcionárom mesto Dunajská Streda.

Štát poskytne na financovanie rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na Slovensku v rokoch 2013 až 2022 spolu 45 mil. eur. Za desať rokov má na tento účel vynaložiť 4,5 mil. eur ročne. Na základe zmluvy medzi ministerstvom školstva a SFZ z mája 2013 sú peniaze určené pre štadióny v 21 mestách.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
64,99
Flower box červená kocka "L" červené ruže

Flower box červená kocka "L" červené ruže

35,99
Lady zelená orchidea

Lady zelená orchidea

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk